BRAHA plasty - lisování a vstřikování plastů

BRAHA plasty s.r.o. - lisování a vstřikování plastů

Firma BRAHA Plasty s.r.o. vznikla na základě desetiletého podnikání fyzické osoby, která je nyní jedním z majitelů. V oboru lisování plastických hmot a nástrojářství podniká od roku 1990. V roce 1999 došlo k reorganizaci firmy, jejímu přestěhováním do větší výrobní haly a do roku 2004 se posílil a modernizoval strojový park.

Zároveň došlo k navýšení počtu kvalifikovaných zaměstnanců, čímž je zajištěna kvalita výrobků a flexibilita vůči přáním a požadavkům zákazníků. Toto období kulminovalo získáním certifikátu jakosti ISO 9001 v roce 2004. Firma patří ke klíčovým dodavatelům výlisků, několika odběratelů v oblasti kancelářských potřeb, ručního nářadí a technických výlisků (dílů ke strojům). Do budoucna plánujeme rozšíření výrobních prostorů o tzv. čistou lisovnu, kde je našim záměrem produkovat výrobky pro oblast zdravotnictví.

Projekt
BRAHA PLASTY S.R.O. - FVE

byl spolufinancován Evropskou unií. Instalace fotovoltaického systému s akumulací elektrické energie pro vlastní spotřebu.

EU  MPO

Čím se zabýváme

Společnost

BRAHA plasty, s.r.o.
Hejtmánkovice 2, 550 01 Broumov
IČ: 25928571, DIČ: CZ25928571

Ověřená firma